You are here

Share page with AddThis

Moddus_2017_Tab 2

To produkter som sammen gir mye mer enn stråforkortning

Moddus Start er utviklet spesielt for tidig behandling. Men Moddus Start har et bredt behandlingsvindu, det kan brukes fra busking til flaggbladet er ute i hvete og bygg, og kan uten problem brukes ennå seinere på sesongen til først snerp er synlig (stadium 25 – 49 i bygg og hvete). I havre og rug skal den brukes fram til begynnende strekning (til stadium 30 i rug og 32 i havre). 

Passer for deg som vil være på forkant og ikke miste muligheten som drivende vekstforhold gir for å få full uttelling av åkerens potensial.

Moddus Start har en formulering som gjør at den tas effektivt opp av planten og skal derfor brukes i en lavere dose enn Moddus M, 30 ml/daa Moddus Start tilsvarer effekten av 40 ml/daa Moddus M. 

Moddus M er et velkjent produkt rundt om i hele Europa som brukes i strekningsfasen fram til flaggbladet er ute (stadium 31-39 i bygg, hvete og rug). I havre skal Moddus M brukes før flaggbladet er synlig (stadium 31-37 i havre). 

Moddus Start