You are here

Share page with AddThis

Moddus_2017_Tab 1

Vekstregulering hjelper deg til sikre avlingspotensiale!

Igjennom en sesong utsettes åkeren for mange påkjenninger fra regn og vind. Jo bedre rustet planten er for å motstå disse påkjenningene – jo større sjanse er det for å få et bra sluttresultat.

Vekstregulering med Moddus er et verktøy som hjelper til å styre tilveksten til å styrke plantebestanden fra roten og opp i strået. Det er behandlingstidspunktet som avgjør hvilke del av planten som du får effekt på. 

Behandlingstidspunkt har betydning

Moddus-produktene har effekt på den del av planten som er i aktiv tilvekst. Det betyder at en tidig behandling ved busking (fra stadium 25) har effekt på røttene og de nedre delene av planten og stimulerer buskingen. En behandling ved begynnende strekning (fra stadium 31) har effekt i midtre del av planten og gjør strået sterkere og kortere.

Moddus

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst.

Aktiv tilvekst i planten ved behandlingen er en forutsetning for å få en bra effekt. Er det ingen aktiv tilvekst finns det heller ingen tilvekst å regulere. Står plantene å sturer fordi de er stresset, for eksempel av vann- eller næringsmangel, skal de ikke vekstreguleres da det kan forsterke stresset.