You are here

Share page with AddThis

Potet_table2017

 

Produkt (aktivstoff i parentes)Effektivitet mot bladinfeksjonBeskyttelse av nytilvekstBeskyttelse mot stengelinfeksjonForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfasthetMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●●

●●●

●*

●●

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●●●*●●●●●Translaminær + kontakt
Ridomil Gold MZ Pepite (metalaxyl+mankozeb) 

●●

●●●●●●Systemisk + kontakt
(cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt
(dimetomorf + mancozeb)3,0 ●●●●Translaminær + kontakt
(propamokarb + fenamidon)2,5●●●●●●Systemisk+ kontakt

*Enkelte forsøk indikerer 1½

EUROBLIGHT-arbeidsgruppes oversikt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthet og bevegelighet i plantene. En komplett oversikt finnes på http://euroblight.net (uppdaterat 02.06.2016). Skalaen for effektivitet mot bladinfeksjon er 2-5, hvor 5 er best. Alle andre egenskaper er vurdert slik: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering.